"20 Fa na aiza na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako,.
dia ao afovoany Aho...."

Jesosy,
hoy Jesosy (Matio 18:20)

Pour la suite cliquez ICI