Ary toy izany ihany koa ianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra

(1 Korintiana 14:12) "

La Fontaine,
Azo jerena.

Pour la suite cliquez ICI