"..36b ... ary izy ireo nampandroso ny olona sy ny tranon'Andriamanitra....."

BOkin'i EZRA toko faha 8 and 36b ,
Ecoutez le chapitre 8 DE ESDRAS.

Pour la suite cliquez ICI