ZOOM FTM Fampianarana Teny Malagasy DEPARTEMANTA NY TENY MALAGASY FPMA FOIBEhttps://us02web.zoom.us/j/82959325489?pwd=Sm4xeXVnN202VjdKR1FVdURZQ0FKQT09******************

ZOOM SAP-KNPL FPMA FOIBEhttps://zoom.us/j/94522275371#success

Connexions :EN MALGACHE :ZOOM :

http://bit.ly/sap_knpl_dve_vfl_edu

Connexions :EN MALGACHE :ZOOM

:http://bit.ly/sap_knpl_dve_vfl_edu

ouTél : +33 1 7037 2246ID de réunion : 945 2227 5371#

Connexions :

EN MALGACHE :

ZOOM:TRADUCTION SIMULTANEE en FRANCAIS

Tél : +33 1 7037 2246

ID de réunion : 966 6579 5949#

Le lien ZOOM ou numéro de Téléphone et codes ne changent pas tous les mercredis 20h

******************ZOOM FIOFANANA FATSANIndro ny lien zoom :https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89288306501

ID de réunion : 892 8830 6501TEL : 0186995831ID REUNION : 89288306501#Traduction simultanée en français :

******************

VAFF FPMA BORDEAUX

Miarahaba antsika rehetra,


Ity ary ny fomba hivoriantsika avy eo :


En Visio
https://join.freeconferencecall.com/shalom33

ou bien Téléphone
Numéro d'appel (FR) : 01 59 42 30 47
Code d’accès : 873182#TEL : 0159423047CODE : 873182#

VFTM FPMA BORDEAUX

ROHY FAMPIANARANA na FIVORIANA atao VIDEO CONFERENCE : http://mizara.fr/conf/*******************ZOOM VFTM BORDEAUX

Rejoindre Zoom Réunion

https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/9327255431ID de réunion: 932 725 5431conf call : +33186995831,

id de la réunion : 9327255431#

**********************************

ZOOM KOMITY TAFO FITANDREMANA

ly miarahaba antsika eto @ Komitin'ny Fitandremana.

Antsoina isika hanatrika ny fivoriana izay hatao @ zoma hariva 17 may izao.

Ny laha-dinika dia fohy ihany ary hahazoantsika mpianakavy manomana ny Pentekosta dia hataontsika en distanciel izany fivoriana izany. Angatahana isika mba hiditra @ "zoom" eto ambany. Na mifanalavitra aza isika dia hifanatri-tava kosa ary dia angatahana ianao mba hanokatra ny camera ka hampiseho ny tarehy mandritra ny fivoriana, izany fifanatrehana izany indrindra no hanaovantsika azy ho en zoom.

Ora hanombohana: 20h

Toy izao ny adiresy hidirana:


Rejoindre Zoom Réunion
https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/89963951346

ID de réunion: 899 6395 1346

---

Une seule pression sur l’appareil mobile
+33186995831,
89963951346#


Manonona ny fiadanan'ny Tompo.


Enintsoa.********************************