• OSER LIRE LA BIBLE ENSEMBLE

    Iza moa no niteny hoe :

  • "...fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona; fa izay rehetra aloaky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. ..." ?