Iza no niteny hoe :
"...fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona; fa izay rehetra aloaky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. ..." ?

 • Tranokala FPMA
( eto ) https://fpma.church/fpma/
 • Tranokala FPMA Bordeaux
( eto ) http://bordeauxfpma.free.fr
 • FIOFANANA FATSAN
( eto ) hhttp://mizara.fr/fiofanana-fatsan
 • ZAIKABE FPMA
( eto ) http://mizara.fr/fpmabx/fpma_zaikabe.html
 • Tranokala TAFO FPMA
( eto ) http://mizara.fr/fpmabx/lives_tafo_fpma.html
 • FPMA : statuts et réglements intérieur
( eto ) http://mampita.eu/fpmabx/fpma_statut_et_reglement_interierur.html
 • Tranokala STK FPMA Bordeaux
( eto ) https://www.facebook.com/stk.bordeaux
 • NY VINAM-PIANGONANA de PROJET D'EGLISE
( eto ) http://mizara.fr/projet/
 • Tranokala V3M FPMA (Vaomiera Mitrandraka ny momba ny Mpitandrina Matihanina)
( eto ) https://fpma.church/fpma/index.php/projet-pasteurs-salaries
 • Tranokala V3M FPMA Bordeaux
  (Vaomiera Mitrandraka ny momba ny Mpitandrina Matihanina)
( eto ) http://mizara.fr/fpmabx/V3M/
 • Baiboly
( eto ) http://mizara.fr/fpmabx/lives_bible.html
 • PERIKOPA
( eto ) http://mizara.fr/fpmabx/PERIKOPA.html
 • FIOFANANA sy FANABEAZANA
( eto ) http://mizara.fr/fiofanana-fanabeazana/
 • Vftm Vaomiera fampianarana teny Malagasy
( eto ) http://mizara.fr/fpmabx/fpma_teny_gasy/
 • Radio
( eto ) http://mizara.fr/fpmabx/lives_radio_chretien.html
 • radio VATSY : TAHIRIM-PEO BORDEAUX
( eto ) http://mizara.fr/fpmabx/lecture_vatsy_fpma_bordeaux_mp3.html
 • Tantara
( eto ) http://books.google.com
 • Samihafa
( eto )  

Qui a dit :
"...que l`homme ne vit pas de pain seulement, mais que l`homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l`Éternel. ..." ?