Iza no niteny hoe :
"...fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona; fa izay rehetra aloaky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. ..." ?

  • Tranokala FPMA
( eto ) https://fpma.church/fpma/
  • Tranokala FPMA Bordeaux
( eto ) http://bordeauxfpma.free.fr
  • VINAM-PIANGONANA 2019-2020 EZRA 8 -36b
    / "... ary izy ireo nampandroso ny olona sy ny tranon'Andriamanitra."
( eto ) http:/
  • PTOJET 2018 de PROJET D'EGLISE (niarahana t@ Pasteur Falimanana Raharidranto )
( eto ) http://mizara.fr/projet/vokatra
  • PTOJET 2018 de PROJET D'EGLISE (QUESTIONNAIRE SOUS-GROUPE : N° 7 Ireo Soritr’asa mikasika manokana ny FPMA sy ny N° 4 Les structures efficaces )
( eto ) http://mizara.fr/projet/index-question.html

Qui a dit :
"...que l`homme ne vit pas de pain seulement, mais que l`homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l`Éternel. ..." ?