Qui a dit :
"...que l`homme ne vit pas de pain seulement, mais que l`homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l`Éternel. ..." ?
Radio Vatsy
Iza no niteny hoe :
"...fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona; fa izay rehetra aloaky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. ..." ?

retour